Weergeven) { $HoofdContent = $c_pagina -> Tekst; } if (isset($HoofdContent)) $c_layout -> SetHoofdContent($HoofdContent); $c_layout -> Tonen(); ?>